Våre tjenester

Fagfolk og produkt av god norsk kvalitet

Med Skiltgruppen som samarbeidspartner får du flere av landets ledende skilt og profileringbedrifter med på laget.
Trygg gjennomføring med kvalitet i alle ledd også etter at monteringen er gjennomført.

Utendørs
skilting

Vi produserer og leverer alle former og typer utendørs skilting, fra veggmonterte skilt til frittstående pyloner m.m. Våre medlemsbedrifter har god kompetanse på materialvalg og tekniske løsninger.

I behovet for skilting, tar vi på oss hele oppdraget fra idé, design og kommunale søknader til produksjon og montering. Vi sørger for å ha alle nødvendige godkjenninger og sertifikater som trengs for å utføre de ulike monteringsjobbene. Det være seg arbeidsvarsling fra vegmyndigheter og HMS-tiltak for å jobbe i høyden med lift- og stigemateriell.

Dekor og
innendørs skilt

Vi utfører fagmessig foliering av alle typer overflater, og profilering av kjøretøy. Vi produserer og monterer med stort fokus på kvalitet og finish. Med gode leverandører sikrer du deg alltid kvalitetsfolie fra de største og beste folieprodusentene. Eksempel er foliering av glass og fasader iht kravene om universell utforming.

Bilprofilering

Vi dekorer hele din bilpark med en enhetlig og iøynefallende profil. Eksempel er helfoliering (colorchange) for å bygge oppunder bedriftens fargegjenkjenning.

Universell
utforming

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Våre bedrifter følger TEK17 og Norsk Standard. Vår lange erfaring og kompetanse på tvers i gruppen, gjør at vi kan ta ansvar for universell utforming på hele ditt byggeprosjekt.

Vi leverer norskproduserte taktile elementer til oppmerksomhetsfelt, farefelt, ledelinjer og trappemarkører. Vi tilbyr funksjonelt design og robust kvalitet med miljødeklarasjoner, som bidrar til å sikre kravene med miljøsertifisering av bygg.