Bli medlem

Skiltmakere og montører
over hele Norge

Med Skiltgruppen som samarbeidspartner får du flere av landets ledende skilt og profileringbedrifter med på laget.

Kompetanse

Solid nettverk

Gode innkjøpsordninger

Tre gode grunner til å bli medlem

01

Som medlem tar du del i sentrale innkjøpsavtaler i inn- og utland. På den måten er du sikret de beste betingelser på innkjøp av maskiner og utstyr, serviceavtaler, råvarer for egen produksjon og ferdige skiltsystemer. Sammen sørger vi for at du oppnår konkurransefordeler i markedet.

02

Som medlem tar du del i et faglig sterkt miljø, med kurs- og kompetansehevende aktiviteter. Vi sørger for at vi sammen er rustet for å løse kundenes små og store oppgaver.

03

Skiltgruppen har stor oppmerksomhet på å ta vare på eiere og ansatte, i et sterkt faglig og sosialt felleskap. Vi arrangerer temamøter med godt faglig innhold og innslag av sosiale aktiviteter. Som gruppe tar vi ofte del i messe- og leverandørbesøk i inn- og utland.

Bli med oss?

Vi er alltid interessert i å snakke med gode kollegaer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.