Nasjonalt innkjøp —
Lokal produksjon

Fagfolk og produkt av god norsk kvalitet.
La oss bistå i gjennomføringen av profileringen.

Fra Alta i nord til
Kristiansand i sør

Med Skiltgruppen som samarbeidspartner får du flere av landets ledende skilt- og profileringsbedrifter med på laget.
Vi sørger for trygg gjennomføring med kvalitet i alle ledd, og følger opp også etter at levering eller montering er utført.

Kompetanse

Skiltgruppens samlede kompetanse er unik. Vi har unge, ambisiøse grafiske designere, profileringsdesignere, fagopplærte produksjonsarbeidere og montører. Vi har godt voksne medarbeidere med over 30 års erfaring i faget. Vi sørger hele tiden for å være oppdatert på endringer i Norsk Standard, TEK forskrifter, statlige og kommunale retningslinjer og HMS. Flere av våre medlemmer er gjennom sine medlemskap ISO og Miljøfyrtårn sertifiserte.

Solid nettverk

Vi er et nettverk av skilt- og dekorprodusenter i hele Norge med kvalitetssikrede leverandører i inn- og utland. Oppdrag er aldri for små eller for store for oss å gjennomføre.

Gode innkjøps-
ordninger

Gjennom vårt innkjøpssamarbeid er vi sikret råvarer og strukturvarer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Samlet representerer vi et volum som gjør at våre leverandører strekker seg langt. Det igjen kommer våre kunder til gode.